ثبت سفارش اینترنتی

 از طریق ۰۹۱۲۱۵۱۵۴۱۴


اطلاعات واریز و تسویه

کد ملی | شماره کارت | شماره حساب

 

کدملی ( جهت ثبت چک صیادی )

بنام روح الله آمره

۰۳۸۴۱۹۰۱۶۲

 

شماره کارت بانک ملت

۶۱۰۴۳۳۷۸۶۵۲۵۷۱۰۷

 

شماره حساب بانک ملت

۴۴۵۳۸۷۸۲۹۴

 

تلفن تماس

لیست شماره های تماس

نشانی

قم ، خیابان شهید زنگارکی ، انتهای کوچه ۱۱